Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O creștere economică durabilă ecologic

Autor:Stelian Brad, Bogdan Mocan, Emilia Brad și Mircea Fulea

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:competitivitate economică, creștere economică, dezvoltare sustenabilă, politici de inovare, prosperitate.

Abstract:
Creșterea economică și dezvoltarea sustenabilă sunt două aspecte importante pentru prosperitatea socială. Dezvoltarea sustenabilă pune accentul pe utilizarea moderată și responsabilă a resurselor limitate ale planetei în cadrul activităților economice, în timp ce creșterea economică nu limitează exploatarea resurselor și energiei, fiind în principal focalizată pe creșterea productivității. Din această perspectivă, apar atât contradicții conceptuale cât și operaționale între cei doi piloni ai prosperității. Obiectivul acestei lucrări este acela de a analiza aceste contradicții și propune o serie de direcții de intervenție astfel încât creșterea economică și dezvoltarea sustenabilă să opereze în armonie. Pentru realizarea obiectivului propus s-a utilizat o metodă de rezolvare inovativă a problemelor denumită TRIZ-M. Metoda abordează în mod structurat conflictele din cadrul sistemului analizat și propune direcțiile generice unde trebuie formulate soluțiile. Noutatea cercetării se referă la propunerea unui cadru structurat de analiză și rezolvare inovativă a contradicțiilor dintre creșterea economică și dezvoltarea durabilă. Contribuțiile majore ale acestei cercetări constau în evidențierea faptului că este posibilă introducerea unor măsuri inteligente în sistemul economic pentru a direcționa afacerile înspre paradigme noi, unde creșterea economică este posibilă fără a genera efecte negative asupra sustenabilității mediului înconjurător, precum și propunerea unui pachet de politici publice în sprijinul acestui demers.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert