Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici în managementul academic. Un model de clasificare a programelor de studii

Autor:Ofelia Ema Aleca şi Florin Mihai

JEL:O47, Q01.

DOI:

Cuvinte cheie:performanța educațională, eficiența educațională, indicatori performanță educațională, clasificare programe de studii, bune practici.

Abstract:
Acest articol propune și testează un set de indicatori de performanță pentru aprecierea studiilor universitare de licență și master, din două perspective: la nivelul programelor de studii și la nivelul disciplinelor. Performanța academică la nivelul unui de program de studii se va calcula pe baza ratelor de succes și eficacitate, iar la nivelul unei discipline pe baza ratelor de eficiență, succes și absenteism. În cadrul cercetării se propune un model privind clasificarea programelor de studii în cadrul ciclului de pregătire universitară licență și masterat, pe baza performanței și eficienței educaționale. Posibilitatea încadrarii unui program de studiu sau a unei dicipline într-o anumit categorie de eficiență, recomandă modelul ca o buna practică în manangementul academic.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert