Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici ce vizează utilizarea mediului electronic în dezvoltarea turismului în România

Autor:Irina Maiorescu, Mihai Teodor Negrea, Dorin Vicențiu Popescu și Gabriel Cristian Sabou

JEL:L83, L86, M390, O33

DOI:

Cuvinte cheie:Tehnologia Informației și Comunicării (TIC), eTurism, aplicații GIS, bune practici, comportametul turiștilor.

Abstract:
Tehnologia Informației și Comunicării (TIC) joacă un rol important în dezvoltarea tuturor sectoarele de activitate, ca urmare și în sectorul turismului. Plecând de la acest fapt, autorii consideră ca fiind importantă identificarea și implementarea unor exemple de bune practici în mediul electronic, destinate dezvoltării sustenabile a sectorului turistic din România. Turismul tradițional ‒ care implică în toate etapele sale sprijin din partea personalului specializat – cunoaşte modificari profunde. Astăzi, statisticile arată că din ce în ce mai multe persoane apelează la spațiul virtual pentru a vedea locuri noi și găsi informații pentru întâlniri de afaceri transfrontaliere, pentru agrement și pentru comunicare. Prin urmare, lucrarea de față, bazându-se pe rezultatele unei cercetări cantitative complexe, urmăreşte să aducă în discuție influența mediului virtual asupra turismului, în ceea ce priveşte informarea, planificarea și organizarea călătoriilor. Rezultatele obţinute conduc către recomandări privind dezvoltarea facilităţior TIC, în special pentru turismul de afaceri, utilizarea extinsă în toate cele trei faze ale călătoriei a aplicaţiilor web-GIS, îmbunătăţirea infractructurii şi aplicaţiilor mobile, în special pentru segmentul de vârstă tânără precum şi implementarea de sisteme digitale pentru investigarea comportamentului turiştilor şi pentru personalizarea ofertelor în turism. Scopul final al lucrării este de a contribui la dezvoltarea unor bune practici pentru creștere economică în sectorul turismului, prin cuantificarea impactului mediului electronic asupra experiențelor vizitării.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert