Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Disparități, decalaje și tendințe specifice de concentrare – diversificare în grupul țărilor ex-socialiste Central și Est Europene

Autor:Gheorghe Săvoiu și Marian Siminică

JEL:C10, C19, C59, O47, O52.

DOI:

Cuvinte cheie:disparități, decalaje, concentrare – diversificare, convergență, coeficient Gini – Struck, țări ex-socialiste Central și Est Europene (ECE).

Abstract:
Lucrarea identifică câteva disparități majore și cuantifică unele decalaje și tendințe specifice de concentrare – diversificare în grupul actual al celor 11 economii ex-socialiste din spațiul Central și Est European (ECE). După o scurtă introducere care descrie demersul multiplicării cercetărilor axate pe economiile ex-socialiste din ECE care au aderat deja la Uniunea Europeană (EU) o secțiune specială este dedicată conceptelor statistice comensurabile și aplicate în articol, de disparitate și decalaj, detaliind în final o metodă de cercetare originală care valorifică aceste instrumente statistice cu matrici și modele econometrice (inclusiv axate pe asociații, corelații și coeficienți de concentrare – diversificare). Un set de variabile importante sunt analizate și discutate în paralel cu unele tendințe deja prezentate în literatura internațională conturând specificul economiilor ECE în contextul convergenței lor reale la nivelul mediu al UE (UE-28 și UE-15). Câteva remarci finale identifică unele paradoxuri ale economiilor analizate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert