Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Testarea curbei de mediu Kuznets într-un eșantion de economii în tranziție printr-o analiză a regresiei pe un panel al unei tranziții constante

Autor:Mahmut Zortuk și Sinan Çeken

JEL:C23, C24, P20, P28.

DOI:

Cuvinte cheie:modele de date panel, model al regresiei tranziției constante, economii în tranziție, curba de mediu Kuznets.

Abstract:
Curba de Mediu Kuznets (EKC) introduce o relație inversată în formă de U între poluarea mediului și dezvoltarea economică. Curba inversată în formă de U este considerată ca fiind un model complet pentru economiile dezvoltate. Cu toate acestea, studiul nostru testează EKC pentru dezvoltarea unor economii în tranziție ale Uniunii Europene, prin urmare, rezultatele noastre ar putea aduce o contribuție semnificativă la literatura de specialitate. În această lucrare, relația dintre emisiile de dioxid de carbon (CO2), produsul intern brut (PIB), consumul de energie și populația urbană este investigată în economiile în tranziție (Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia). Curba de Mediu Kuznets este testată cu un panel de date printr-o regresie a tranziției constante pentru aceste economii pentru anii 1993-2010. Ca rezultat al studiului, ipoteza nulă de liniaritate a fost respinsă și non-remanența testului de nonlinearitate a arătat că există o tranziție lină între două regimuri (PIB-ul sub 5.176 USD pe cap de locuitor este unul și PIB-ul peste 5.176 USD pe cap de locuitor este al doilea), în perioada de referință pentru aceste economii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert