Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectul datoriei externe asupra sectorului economic în țările selectate din CESEE

Autor:Ramin Bashir Khodaparasti și Reza Mohammadpour

JEL:C33, F34, H62.

DOI:

Cuvinte cheie:datorie externă, sector economic real, panel de date dinamice, sectorul economic real al țărilor selectate (CESEE).

Abstract:
Studii anterioare au indicat rezultate diferențiate în ceea ce privește impactul datoriei externe asupra creșterii economice în diferite țări. Aceste rezultate pot fi din cauza impactului non-linear al datoriei externe asupra sectorului economic real. Investigarea unei relații de bază non-lineară și dinamică poate ajuta guvernele să elaboreze politici adecvate pentru datoria externă. În acest sens, această lucrare investighează impactul datoriei externe asupra sectorului economic real în țările selectate din Europa Centrală, de Est și sud-estul Europei în perioada 2000-2014. Investigația din această lucrare contribuie la îmbunătățirea literaturii de specialitate, prin acoperirea relației dinamice non-lineare și determină dacă datoria externă afectează sectorul economic real al țărilor selectate CESEE. Rezultatele Metodei Generalizate a Momentelor bazate pe un panel de date dinamice indică faptul că impactul datoriei externe asupra produsului intern brut a fost negativ și semnificativ în țările menționate. Prin urmare, datoria externă ar trebui să se aplice în mod corespunzător, pentru a crește investițiile cu rată mare de rentabilitate. Descoperirile noastre empirice trimit un avertisment cu privire la necesitatea de a menține datoriile externe sub control.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert