Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Inegalitate, creștere economică și deschidere comercială: un studiu de caz al țărilor din Europa Centrală și de Est (ECE)

Autor:Olimpia Neagu, Florin Dumiter și Alexandra Braica

JEL:D31, F14, C23, C51, C52, O11

DOI:

Cuvinte cheie:inegalitate, comerț, date panel, investiții străine directe, Europa Centrală și de Est (ECE).

Abstract:
Lucrarea analizează fenomenul inegalității veniturilor în 10 țări din Europa centrală și de est (ECE) punând în evidență două aspecte: (1) legătura dintre creșterea economică și inegalitatea veniturilor; (2) efectele deschiderii comerciale și ale altor factori cheie asupra inegalității veniturilor, precum: investițiile străine directe (ISD), capitalizarea piețelor și nivelul educațional al forței de muncă, în perioada 2000-2014. Metoda utilizată a fost cea a analizei datelor panel valorificând informații statistice din perioada 2000-2014. A fost identificat un efect de creștere al inegalității veniturilor datorat deschiderii comerciale, stocului de intrări ISD și capitalizării piețelor și un efect de egalizare în distribuția veniturilor din partea nivelului educațional al forței de muncă. De asemenea, s-a constatat o asociere pozitivă între creșterea nivelelor PIB-ului per capita și sporirea inegalității veniturilor în țările studiate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert