Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evoluția convergentă a Produsului Intern Brut al României în raport cu rezultatul macroeconomic mediu al țărilor Uniunii Europene

Autor:Raluca Necula, Mirela Stoian și Manea Drăghici

JEL:O11, O13, O57, C13, C15

DOI:

Cuvinte cheie:produs intern brut (PIB), trend, comparație, convergență, România, Uniunea Europeană (UE), Zona Euro.

Abstract:
Creșterea economică a României este un deziderat ce poate fi atins numai în cadrul conformării tuturor sectoarelor economice în raport cu Strategia Europa 2020. Așa cum este prevăzut și în cadrul Programului de Convergență 2014-2020, acest deziderat presupune un ansamblu de pași pe care România trebuie să-i urmeze riguros pentru a putea asigura un proces real de convergență la nivelul țărilor dezvoltate ale Uniunii Europene (UE) din Zona Euro. Această lucrare prezintă evoluția de ansamblu a economiei sintetizată în cea a rezultatului major al acesteia, respectiv în dinamica Produsului Intern Brut (PIB) total /locuitor și a Produsului Intern Brut (PIB) agricol/locuitor și o compară totodată cu nivelul mediei UE-28 și cu cel al Zonei Euro. Sunt calculate, cu ajutorul unor funcții liniare și pătratice, tendințele Produsului Intern Brut (PIB), iar cu ajutorul ecuației de convergență sunt calculați anii care despart România de nivelul altor țări, prin aplicarea ritmurilor anuale de creștere. Rezultatul calculelor demonstrează un puternic avânt economic al României, ritmurile anuale de creștere fiind ridicate, atât pentru Produsul Intern Brut (PIB) total/locuitor (US$) cât și pentru Produsul Intern Brut (PIB) agricol/ locuitor (US$), dar și un decalaj destul de mare între nivelul de dezvoltare al acesteia și nivelul mediu al UE 28 și al Zonei Euro.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert