Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectele decalajelor și a disparităților privind creșterea economică. Un studiu asupra a 10 țări ex-socialiste din Europa Centrală și de Est, membre ale Uniunii Europene

Autor:Marușa Pescu (Beca) și Camelia Ștefan (Barabaș)

JEL:C51, C52, O11, O15, O23, O47, O57

DOI:

Cuvinte cheie:creșterea economică, inegalitatea veniturilor, țările Europei Centrale și de Est (ECE), Uniunea Europeană (UE), sistemul Metoda Generalizată a Momentelor (GMM), disparități, macroeconomie.

Abstract:
Obiectivul acestei lucrări de cercetare este de a evalua în mod empiric efectele potențiale ale factorilor macroeconomici ai creșterii economice și de a determina impactul inegalității veniturilor asupra creșterii economice pe termen lung în zece foste țări socialiste din Europa Centrală și de Est (ECE) care sunt membre ale Uniunii Europene (UE) pe parcursul perioadei 2006-2014, folosind Metoda Generalizată a Momentelor Sistem (GMM) ca și metodă de cercetare. În vederea atingerii tuturor obiectivelor de cercetare au fost utilizate următoarele variabile explicative: inegalitatea veniturilor (indicele Gini), investițiile străine directe (ISD), educație, cheltuielile de cercetare și dezvoltare, exporturi, creșterea populației, productivitatea muncii, rata de impozitare, rata inflației și Indicele de Percepție a Corupției (IPC). Variabila dependentă folosită în analiza empirică, un proxy pentru creșterea economică, este creșterea PIB-ului pe cap de locuitor (% anual). Concluzia principală a investigațiilor din această lucrare este că inegalitatea veniturilor are un impact pozitiv și semnificativ statistic asupra creșterii economice și o majorare cu 1% a coeficientului Gini determină o sporire a PIB-ului cu 0,68% în cele zece foste țări socialiste analizate din Europa Centrală și de Est care sunt membre ale Uniunii Europene pe parcursul perioadei 2006-2014.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert