Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Capital uman şi creşterea economică – cât de intensă este Nexus?

Autor:Marinko Škare si Sabina Lacmanović

JEL:E21, E24, J24, O00, Q56.

DOI:

Cuvinte cheie:capital uman, creştere economică, bogăţie inclusivă, comparaţie inter-state, angajament al angajaţilor.

Abstract:
Legătura dintre capitalul uman și creșterea economică rămâne încă neexplicată din causa aspectelor legate de măsurarea sa, cât și a legăturii sale cu depozitul de capital uman. Acest studiu investighează relaţia dintre depozitul de capital uman şi creşterea economică, folosind indicele de bogăţie inclusivă şi raportul dintre angajaţii care sunt angajaţi în diferite activităţi versus cei care sunt dezangajaţi activ ca şi variabilă proxy pentru stocul de capital uman. Datele sunt preluate din diferite rapoarte globale de la locul de muncă, precum şi rapoarte privind bunăstarea, care sunt folosite pentru a oferi o comparaţie internaţională a legăturii dintre capitalul uman şi bogăţia inclusivă. Comparaţia dintre state evidenţiază faptul că în principiu, capitalul uman contribuie în mod extins la formarea de bogăţie inclusivă. Educaţia formală este importantă, dar şi motivantă ca un mediu de lucru, fiind utilă în obţinerea creşterii economice sustenabile. Rezultatele indică faptul că modelul standard de creştere a capitalului uman trebuie să fie revituit, luând în considerare variabilele care privesc creşterea sustenabilă (şi nu doar creşterea în general), dar şi variabilele (factorii) de mediu (condiţii de muncă), care afectează depozitul de capital uman. Statele care încurajează investiţiile în deztvoltarea indivizilor atât prin intermediul educaţiei formale, cât şi printr-un mediu de lucru inspirant, obţin o creştere economică sustenabilă mai mare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert