Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Integrarea în UE şi managementul destinaţiilor turistice: cazul Portugaliei

Autor:Adriana Corfu – Researcher, Zelia Breda – Researcher, Carlos Costa – Associate Professor

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Integrare în UE; Turism; Portugalia

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert