Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modele inovative pentru calitatea alimentelor – la confluența dintre consumatorul modern și afacerea sustenabilă

Autor:Rodica Pamfilie, Magdalena Bobe, Lavinia Cristescu și Maria Alexandra Toma

JEL:L15, L660, Q550, M11.

DOI:

Cuvinte cheie:managementul calității, siguranță alimentară, design inspirat de consumator, afacere sustenabilă, model inovativ, cerințele consumatorului modern.

Abstract:
Dezvoltarea intensivă înregistrată de piețele globale, corelată cu cerințele consumatorului modern au dus la formarea unei noi abordări, mult mai complexe, referitoare la sectorul alimentar și principalii săi determinanți. Vechile teorii de piață, potrivit cărora mecanismul comercial se rezumă la un simplu proces în trei pași: „a produce – a vinde – a cumpăra”, s-au transformat cu timpul în modele detaliate, bazate pe un număr din ce în ce mai mare de factori determinanți, ce întâmpină o provocare comună: asigurarea calității. Astfel, lucrarea de față își propune să sublinieze importanța responsabilității producătorilor în asigurarea calității produselor alimentare, prin punerea în practică a unor metode standardizate de producție și prin informarea corectă și completă a consumatorilor. Cu alte cuvinte, cercetarea pune accent pe sistemele de management al calității ca instrumente definitorii ce asigură produse alimentare de înaltă calitate, livrate la prețuri competitive, pe piețele interne și internaționale. În acest sens, principiile managementului calității aplicabile produselor alimentare sunt analizate din punctul de vedere al unuia dintre cei mai mari actori din industria alimentară, Mondelēz International. Având ca punct de plecare rezultatele interviului cu managerul de achiziții și inovație în calitate, această lucrare reușește să contureze un model bazat pe preferința consumatorilor, pentru dezvoltarea de noi produse alimentare. Modelul conceptual realizat implică atât cerințele specialistului în calitate, cât și noile necesități ale consumatorului modern, în scopul respectării cerințelor sistemelor de management și de siguranță alimentară și, în același timp, pentru asigurarea flexibilității și optimizarea noilor produse alimentare în conformitate cu noile caracteristici de calitate: design-ul.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert