Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Expectanţe socio-profesionale la masteranzii din Academia de Studii Economice din Bucureşti

Autor:Lelia Voinea, Camelia Stăiculescu și Ion Schileru

JEL:A13, A14, A23, D01, Z13.

DOI:

Cuvinte cheie:orizont socio-economic, așteptările societății, antreprenoriat, afacere, curriculum.

Abstract:
Interesul tinerilor pentru viitorul lor a constituit totdeauna şi pretutindeni o dominantă a preocupărilor şi un factor motivator notoriu în demersurile lor. Studii desfăşurate de atât de entităţi interesate cât şi de cercetători din diverse sfere ale societăţii au demonstrat că acest interes este unul complex şi profund şi pentru generaţia tânără actuală. Lucrarea de faţă este o cercetare de tip calitativ desfăşurată în cadrul unei facultăţi prestigioase din Academia de Studii Economice din Bucureşti, asupra unei serii de studenţi masteranzi care se pregătesc în domeniul de studii „Administrarea afacerilor”. În cadrul cercetării au interesat anticipări ale coordonatelor vieţii socio-profesionale şi, îndeosebi, atitudinea pro-afaceri la absolvenţii acestui domeniu de studii. Pentru investigare a fost folosit eseul liber. Informaţiile obţinute din eseurile tratate de studenţi au fost completate de date realizate prin observare a grupului de către cadrele didactice autoare ale lucrării. Rezultatele cercetărilor au pus în evidenţă atât confirmări ale ipotezelor de cercetare, cât şi surprize.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert