Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Managementul și monitorizarea performanței în auditul intern pentru sectorul public din România

Autor:Elena Doina Dascălu, Nicu Marcu și Ioan Hurjui

JEL:H830, M420, M480

DOI:

Cuvinte cheie:Codul controlului intern managerial, audit public intern, măsurarea performanţei, set de indicatori de performanţă, monitorizare a performanțelor, îmbunătăţire continuă.

Abstract:
Managementul performanţei este un proces continuu care are o componentă esenţială, măsurarea performanţei, care presupune identificarea, urmărirea şi comunicarea rezultatelor privind performanţa, prin raportarea la un set de indicatori de performanţă. Pe baza rezultatelor evaluării se stabilesc măsuri corective pentru a se asigura că rezultatele ţintă sunt atinse, oferind un feedback, esenţial pentru a îmbunătăţi fundamentarea deciziilor la toate nivelurile: strategic, operaţional sau individual. În ceea ce priveşte managementul performanţei în instituţiile publice din România, Codul controlului intern managerial prevede un model de tip ierarhic, în care conducătorul entitatii publice, aflat pe primul nivel, trebuie să asigure monitorizarea performanţelor pentru fiecare obiectiv şi activitate, prin intermediul unor indicatori cantitativi si calitativi relevanţi, inclusiv cu privire la economicitate, eficienţă şi eficacitate. Având în vedere importanţa auditului intern în procesul de management al performanţei, identificarea unor soluții de îmbunătățire continuă a activității de audit public intern a constituit subiectul unui studiu care a avut la bază chestionarea auditorilor din sectorul public cu privire la modalitatea de monitorizare a performanțelor activității de audit public intern. Având în vedere aspectele rezultate, articolul propune o serie de direcții de acțiune pentru îmbunătățirea monitorizării performanțelor activității de audit public intern în sectorul public.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert