Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Model spațial pentru determinarea locațiilor optime de amplasare a centrelor logistice într-o zona economică predefinită

Autor:Ramona Iulia Țarțavulea (Dieaconescu), Mihaela Gabriela Belu, Dorel Mihai Paraschiv și Ioan Popa

JEL:C21, C23, R31

DOI:

Cuvinte cheie:model logistic, proces decizional, lanț de aprovizionare-livrare, localizare optimă, modelare matematică, programare liniară.

Abstract:
Procesul de globalizare a stimulat cererea de servicii logistice la un nivel de viteză și eficiență crescută, ceea ce implică utilizarea de tehnici, instrumente, tehnologii și modele moderne în managementul lanțului de aprovizionare-livrare. Scopul acestei lucrări este de a prezenta un model care poate fi utilizat pentru a proiecta un lanț logistic optimizat, asociat cu costuri minime de transport. Se propune utilizarea modelării spațiale pentru determinarea locațiilor optime de amplasare a centrelor logistice într-o zonă economică predefinită. Principalele metode utilizate pentru proiectarea modelului sunt optimizarea matematică și programarea liniară. Rezultatele modelului indică plasarea exactă a centrelor logistice (între unu și zece centre), astfel încât costurile operaționale de livrare din locațiile optime la punctele de consum să fie minime. Rezultatele cercetării indică faptul că, prin utilizarea modelului propus, se poate proiecta un lanț logistic eficient, care este în concordanță cu optimizarea transportului, cu scopul de a eficientiza procesul de livrare și, prin urmare, de a reduce costurile operaționale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert