Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea socială a corporaţiilor – o abordare europeană din perspectiva IMM-urilor din sectorul turistic

Autor:Gabriela Ţigu, Delia Popescu și Remus Ion Hornoiu

JEL:M14, P12, L83, C83.

DOI:

Cuvinte cheie:Responsabilitatea socială a corporațiilor, IMM-uri, turism, dezvoltare durabilă.

Abstract:
În zilele noastre, companiile se confruntă cu o reală provocare, care constă în adoptarea unui comportament responsabil față de comunitate prin intermediul activităților de business. Considerăm că Responsabilitatea Socială a Corporaţiilor (RSC) continuă să caute în industria turismului politici mai consistente, programe, practici și răspunsuri la probleme referitoare în mod special la principiile turismului durabil. Pornind de la ideea că şi întreprinderile mici și mijlocii pot fi exponenți ai responsabilității, această lucrare își propune să analizeze opiniile operatorilor din turism cu privire la RSC și să-i evidențieze importanța în industria turismului. Pentru a realiza acest lucru , s-a utilizat o metodă de cercetare cantitativă şi s-a administrat un chestionar întreprinderilor mici şi mijlocii reprezentative pentru industria turismului din opt ţări membre ale UE (Marea Britanie, Germania, Austria, Belgia, Lituania, Letonia, România, Franța). Referitor la importanţa rezultatelor obținute, este oportună cunoaşterea opiniilor operatorilor de turism în raport cu RSC, acestea fiind utile în realizarea unor cursuri de pregătire la care operatorii ar putea participa în scopul implementării principiilor de responsabilitate socială în aria lor de activitate.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert