Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Quo vadis „tezaurele umane vii”?

Autor:Nicolae Lupu, Mihail Ovidiu Tănase și Petronela Tudorache

JEL:Z13, Z32.

DOI:

Cuvinte cheie:tezaur uman viu, păstrători și transmițători ai tradițiilor, patrimoniu imaterial, potențial turistic antropic.

Abstract:
„Tezaure umane vii” este un program susținut de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Potrivit Regulamentului Ministerului Culturii de la București, titlul de „Tezaur uman viu” este viager, personal și netransmisibil. Persoana „trebuie să îndeplinească, simultan, calitățile de purtător, păstrător, creator de patrimoniu imaterial și performer capabil să transmită modele culturale tradiționale și să fie recunoscută atât de comunitatea de purtători, cât și de comun itatea științifică”. În șase ani, între 2010 și 2015, în România s -au acordat 45 de titluri: jumătate pentru meșteșugari (țesătoare, lemnari, iconari, cojocari, constructori de instrumente muzicale, olari etc.) și jumătate pentru interpreți de folclor (interpreți populari, rapsozi, dansatori etc.). Cele mai multe distincții, opt, respectiv șapte, s -au atribuit în județele Cluj și Alba, urmate de Brașov și Suceava (câte cinci). Discuțiile se poartă în legătură cu posibilitățile de acordare a unei rente viagere, după modelul sportivilor și al unor creatori precum scriitorii. Este cert însă că deținătorii titlului și performanțele lor pot fi asimilate patrimoniului turistic, unor atracții turistice în sine, transformând comunitățile din care fac parte în centre de interes turistic autentic. În plus, s-ar evita deplasările obositoare ale artizanilor la feluritele târguri de profil, fiind preferabil ca ei să-și primească acasă publicul propriu, în tihna gospodăriei personale. O suită de interviuri semidirijate cu deținători ai titlului de Tezaur uman viu confirmă această ipoteză. Promovarea concertată a respectivelor destinații turistice nu trebuie să mai întârzie. La nivel central, s-ar impune ca autoritatea de turism să preia „dosarele” deținătorilor titlurilor și să-i promoveze plenar, inclusiv dedicându-le o broșură publicitară și o hartă.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert