Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Turismul balnear românesc – o soluție cu potențial pozitiv în procesul îmbătrânirii populației Uniunii Europene

Autor:Alina-Cerasela Aluculesei și Puiu Nistoreanu

JEL:P42, L83. 

DOI:

Cuvinte cheie:Uniunea Europeană, demografia europeană, îmbătrânirea populației, vârsta a treia, turism balnear.

Abstract:
România este o țară membră a Uniunii Europene. Dintre resursele patrimoniului turistic românesc, apele minerale și termale, mofetele, salinele, nămolurile, climatul se constituie într-un valoros portofoliu al ofertei turistice balneare. Aceste resurse sunt utilizate pentru recuperarea și redobândirea forței de muncă, d ar și pentru ameliorarea bolilor degenerative specifice populației de vârsta a treia. Îmbătrânirea populației Uniunii Europene reprezintă una dintre provocările cu care aceasta se confruntă la nivel macroeconomic din ce în ce mai accentuat. O soluție a diminuării efectelor produse de creșterea proporției persoanelor vârstnice o poate constitui integrarea ofertei balneare românești în oferta turistică europeană. Și în țara noastră se manifestă acest fenomen, iar factorii balneari existenți în România sun t utili în diminuarea efectelor negative ale procesului de îmbătrânire. Cercetarea pornește de la analiza literaturii de specialitate care a confirmat fenomenul de îmbătrânire a populației europene. Aceasta a fost urmată de s tudiul pilot (287 de respondenți) realizat de către noi în perioada iuniedecembrie 2015 la nivelul populației românești. Patrimoniul turistic al României, reprezentat prin resursele turismului balnear, poate constitui un produs turistic important al pieței europene prin care populația de vârsta a treia să beneficieze de tratarea afecțiunilor degenerative.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert