Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Aspecte privind turismul responsabil – o abordare cantitativă

Autor:Olimpia State și Daniel Bulin

JEL:L83, C10.

DOI:

Cuvinte cheie:turism responsabil, turist responsabil, cercetare cantitativă, sondaj, corelaţie Pearson.

Abstract:
Conceptul de responsabilitate este unul cunoscut, dar asocierea sa cu turismul și apropierea de diferite aspecte studiate pe scară largă, precum comportamentul etic, responsabilitatea socială, dezvoltarea durabilă sau turismul durabil, oferă opțiuni multiple cercetătorilor. Obiectivul principal al acestui articol este definirea turismului responsabil și caracterizarea turistului responsabil. Pentru definirea turismului responsabil au fost căutate răspunsuri la următoarele întrebări: Care sunt caracteristicile principale ale turismului responsabil? Cu ce concepte cunoscute poate fi asociat turismul responsabil și căror forme de turism i se pretează? Care sunt categoriile interesate de promovarea și dezvoltarea turismului în baza principiilor responsabile? Pentru caracterizarea turistului responsabil, cercetarea răspunde următoarelor întrebări: Ce aspecte definesc un turist responsabil?, A călători în propria țară reprezintă o atitudine responsabilă? Un obiectiv secundar al cercetării îl constituie testarea statistică a corelaţiilor dintre caracteristicile respondenţilor şi opinia acestora asupra responsabilităţii în turism. Studiul se bazează pe o cercetare cantitativă, fiind valorificate rezultatele unui sondaj statistic realizat printr-un chestionar autoadministrat în perioada martie – mai 2015.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert