Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Confruntarea statistică a evoluţiei turismului în regiunea Nord-Est comparativ cu celelalte regiuni ale României

Autor:Gabriela Arionesei, Cristian-Valentin Hapenciuc și Mihai Costea

JEL:L83, R11, Z32. 

DOI:

Cuvinte cheie:regiuni, indicatori turistici, ANOVA, analiză comparativă, test Post Hoc - Games Howell.

Abstract:
Obiectivul acestei lucrări este analiza evoluției activității turistice în regiunea Nord-Est, comparativ cu celelalte regiuni de dezvoltare din România, în perioada 1990- 2014. Cercetarea a fost realizată cu ajutorul unui sistem de indicatori turistici aplicați în toate regiunile din România, obținuți de la Institutul Național de Statistică. Această analiză comparativă a fost realizată prin utilizarea metodei statistice de analiză ANOVA și a testului Post Hoc ‒ Games Howell. Cu scopul de a atinge obiectivul asumat, studiul a presupus analiza următorilor indicatori relevanți pentru sectorul turistic: capacitatea de cazare, numărul de sosiri, numărul de înnoptări, durata medie de ședere și indicele de utilizare netă a capacității de cazare. Prin procesarea datelor aferente unui orizont de timp de douăzeci și cinci de ani, analiza a permis formularea unor concluzii în legătură cu existenţa unor diferenţe la nivel inter-regional între valorile acestor indicatori. De asemenea, analiza comparativă a datelor disponibile a reliefat o serie de diferențe între regiunea Nord-Est și celelalte regiuni din România, regiunea Nord-Est înregistrând valori mai mici pentru indicatorii analizați, în timp ce regiunile Centru și Sud -Est dețin valori semnificativ mai mari decât celelalte regiuni pentru majoritatea indicatorilor.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert