Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O abordare cantitativă a evoluției firmelor turistice în România în timpul și după recesiunea financiară globală

Autor:Vasile Alecsandru Strat, Adriana Ana Maria Davidescu, Raluca Mariana Grosu și Ion-Daniel Zgură

JEL:L83, O18, P25, P48.

DOI:

Cuvinte cheie:firme turistice, efecte fixe/aleatorii, regresie pe date de tip panel, disparități județene, dezvoltare regională.

Abstract:
Principalul obiectiv al acestei lucrări este acela de a realiza o evaluare cantitativă a turismului românesc (hoteluri și restaurante), dintr-o perspectivă județeană, atât în contextul specific recesiunii financiare globale cât și în cel post recesiune. Evoluția domeniului este analizată de-a lungul perioadei 2008-2014, în baza unor date de nivel județean obținute de la Institutul Național de Statistică și de la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Evoluția principalelor caracteristici ale domeniului, de la numărul de firme, la numărul de angajați, cifra de afaceri totală a companiilor din domeniu și până la numărul de companii nou-înființate, sugerează existența unor importante disparități la nivel de județ. Cercetarea relevă faptul că numărul total de angajați din domen iu (companii care au depus documentațiile de final de an la MFP) a scăzut de-a lungul perioadei de analiză cu peste 20%, acest fapt fiind un indicator clar al dimensiunii efectelor crizei. Analiza disparităților a relevat faptul că Bucureștiul, care este cel mai important pol de concentrare, în acest domeniu, găzduind aproape 11% dintre companiile din domeniu în 2008 și-a diminuat importanța, reprezentând gazda a doar 8,7% dintre firme, în 2014. Utilizând modele econometrice pe date de tip panel articolul a identificat câteva dintre cele mai importante caracteristici ale județelor românești, care pot fi considerate indicatori ai perspectivelor de dezvoltare a turismului (a hotelurilor și restaurantelor) la nivel județean (NUTS 3).
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert