Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Influența noilor tehnologii asupra comportamentului de consum turistic al generației millennials

Autor:Andreea Fortuna Șchiopu, Ana Mihaela Pădurean, Mădălina Lavinia Țală și Ana-Maria Nica

JEL:L83, M31, M37.

DOI:

Cuvinte cheie:Millennials, generația Y, turism pentru tineret, consum turistic

Abstract:
Apariția noilor tehnologii a generat o serie de mutații în dinamica și structura producției și a consumului atât la nivel mondial cât și la cel al destinațiilor turistice, prin creșterea concurenței manifestate pe piața turistică, fapt care a determinat eforturi (preocupări) în rândul furnizorilor de servicii turistice pentru diversificarea ofertei, pe de o parte, și pentru a înțelege și a investiga nevoile, schimbările la nivelul cerințelor consumatorilor (turiști), pe de altă parte. Studii ale fluxurilor turistice internaționale indică faptul că Millennials, denumiți și generația Y - tineri cu vârsta între 18 și 30 de ani - vor fi componenta cea mai dinamică a pieței turismului în deceniul următor. Prezentul articol are ca scop analiza modului în care noile tehnologii influențează comportamentul de consum turistic al membrilor generației Millennials din România. Astfel, a fost realizată o cercetare cantitativă de tip sondaj, pe baza unui chestionar, care a avut ca obiective identificarea echipamentelor electronice, a aplicațiilor, surselor TIC utilizate de tineri în procesul de planificare, rezervare și derulare a călătoriei. Ipotezele testate au vizat legătura existentă între importanța acordată resurselor tehnologice și măsura în care tinerii turiști sunt dispuși să partajeze ulterior experiențele de călătorie. Rezultatele cercetării întreprinse au condus la elaborarea unui set de sugestii pentru principalii actori de pe piața turistică.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert