Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepții ale trendului cultural Slow Food în rândul tinerilor

Autor:Lelia Voinea, Anca Atanase și Ion Schileru

JEL:L83, M31, Z32

DOI:

Cuvinte cheie:Slow Food, fast-food, alimente sănătoase, percepția consumatorului, analiza valorii nutritive, metoda gradului de acoperire

Abstract:
Deoarece au devenit din ce în ce mai conștienți de importanța alimentației sănătoase și de gravele dezechilibre alimentare cauzate de supraconsumul unor alimente industriale, ultraprocesate și supraorganoleptizate, consumatorii încep să își îndrepte acum atenția către opțiuni alimentare care să garanteze atât sănătatea individuală, dar și pe cea a mediului înconjurător. Astfel, asistăm în ultimii ani la ascensiunea unui trend cultural - Slow Food. Slow Food a devenit o mișcare internațională ce militează pentru satisfacerea plăcerii culinare, apără diversitatea biologică și culturală, răspândește educația gustului, pune în legătură producătorii ,,verzi” cu consumatorii și consideră că gastronomia se intersectează cu politica, agricultura și ecologia. Slow Food propune o abordare holistică a problemei alimentare, în care aspectele economice, socio-culturale și de mediu sunt interconectate, fiind urmărite ca parte a unei strategii globale. Pentru a evidenția maniera în care principiile acestui trend cultural sunt percepute de către reprezentanții noii generații de consumatori din Român ia, a fost realizată o cercetare exploratorie de marketing în rândul studenţilor din anul II de la programul de masterat Managementul Calității, Expertize și Protecția Consumatorului din cadrul Facultății de Business și Turism. Rezultatele acestei cercetări au demonstrat o insuficientă cunoaștere a fenomenului Slow Food și, mai ales, a activității rețelei Slow Food la nivelul României. Pentru a arăta că alimentele de tip Slow Food reprezintă o opțiune alimentară sănătoasă , către care ar trebui să se orienteze în viitor cererea consumatorilor, în special a celor aparținând tinerei generații, a fost realizată o analiză comparativă antitetică a valorii nutritive a două meniuri, unul sugestiv pentru stilul alimentar Slow Food, iar celălalt specific stilului alimentar fast-food. Stilul Slow Food a fost analizat în antiteză cu cel fast - food, deoarece numeroase cercetări anterioare au demonstrat preferința tinerilor pentru alimentele de tip fast -food, în ciuda dezechilibrului nutrițional pe care acestea îl generează. Analiza comparativă a valorii nutritive a fost realizată utilizând metoda gradului de acoperire, iar rezultatele au dovedit că meniul de tip Slow Food reprezintă o opțiune alimentară echilibrată. Având în vedere aspectele pe care le evidențiază, prezenta lucrare poate constitui un punct de referință în demersul de conștientizarea tinerilor români cu privire la necesitatea creării unui sistem alimentar sustenabil din punct de vedere economic, ambiental și socio -cultural, precum și în orientarea acestora către opțiuni alimentare naturale și sănătoase.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert