Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Factori determinanţi ai adoptării marketingului verde în sectorul hotelier

Autor:Liviu B. Vlad, Dragoş C. Vasile, Octav-Ionuţ Macovei și Claudia E. Ţuclea

JEL:M31, L83, C51, C52.

DOI:

Cuvinte cheie:marketing verde, comportament pro-mediu, schimbare organizaţională, pregătirea pentru schimbare, industria hotelieră, modelare prin ecuaţii structurale .

Abstract:
Marketingul verde se înscrie în categoria răspunsurilor pe care le oferă lumea afacerilor la cerința de a îmbina dezvoltarea economică cu prezervarea resurselor naturale, o preocupare stringentă a timpurilor moderne. În acest context, sectorul hotelier se confruntă cu o presiune crescândă de a acorda atenţie problematicii mediului, companiile hoteliere tinzând tot mai mult să folosească produse şi servicii prietenoase cu mediul, să implementeze programe de gestionare a apei, energiei și deșeurilor. Adoptarea marketingului verde în sectorul hotelier este facilitată atât de factori externi, cât şi interni. Acest articol analizează influenţa unor factori interni determinanţi, în primul rând comportamentul pro-mediu al personalului şi, în al doilea rând, practicile verzi deja implementate în activitatea hotelieră curentă. Introducerea strategiilor de marketing verde examinată în continuare din perspectiva teoriei schimbării organizaționale relevă un al treilea factor determinant, anume măsura în care procesul schimbării este bine pregătit (”readiness for change”). Această lucrare propune un model integrat al factorilor determinanţi interni ai implementării marketingului verde în sectorul hotelier. Modelul de cercetare propus a fost testat şi validat în urma analizei datelor culese în cadrul unei cercetări cantitative realizat e în rândul a 330 manageri şi angajaţi ai industriei hoteliere din România. Rezultatele au arătat că cei trei factori predictori: comportamentul pro -mediu, practicile verzi curente şi pregătirea pentru schimbare au o influenţă semnificativă asupra implementării marketingului verde.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert