Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

O imagine a dimensiunilor culturale ale lui Hofstede în două sectoare ale industriei serviciilor din România

Autor:Carmen Andreea Vrânceanu și Maria-Cristina Iorgulescu

JEL:M14, M12, O15, L83.

DOI:

Cuvinte cheie:Hofstede, valori în muncă, industria serviciilor de consultanţă, industria hotelieră.

Abstract:
Literatura economică pe tema culturii s -a axat în mare parte pe influenţa culturii naţionale şi pe rolul acesteia în determinarea culturii organizaţionale. Hofstede a demonstrat prin cercetările sale importanţa culturii în determinarea relaţiilor umane de la locul de muncă. Oamenii se pot adapta atât regulilor organizaţionale cât şi normelor culturale, însă dau prioritate cu adevărat doar celor din urmă. Diferenţele dintre regulile organizaţionale pot apărea în funcţie de activitatea organizaţiei sau în funcţie de profesia angajaţilor. Aceste diferenţe dintre industrii sunt în continuare puţin explorate în lite ratură. Drept urmare, acest articol prezintă cele cinci dimensiuni ale culturii naţionale ale lui Hofstede în industria serviciilor din România (individualism/colectivism, distanţă faţă de putere, orientare pe termen scurt/lung, masculinitate/feminitate şi evitarea incertitudinii) prin compararea rezultatelor obţinute în două domenii diferite: industria hotelieră şi industria serviciilor de consultanţă. Rezultatele sunt interesante, reflectând valorile în muncă ale angajaţilor din două domenii ale industriei serviciilor. Mai mult, articolul analizează măsura în care cultura naţională are un impact direct asupra culturii dezvoltate într-un sector specific de activitate. De asemenea, articolul dezbate măsura în care cultura organizaţională poate fi mai puternică decât cultura naţională, prin compararea valorilor obţinute la nivel naţional şi a celor obţinute la nivel organizaţional prin aplicarea modelului lui Hofstede. Un alt obiectiv al cercetării este evidenţierea diferenţelor referitoare la dimensiunile culturale dintre lucrătorii din industria hotelieră şi lucrătorii din industria serviciilor de consultanţă. Sunt discutate implicaţiile concluziilor, luând în considerare atât limitele studiului empiric prezentat, cât şi direcţiile viitoare de cercetare.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert