Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Profilul hanurilor urbane din România

Autor:Monica Maria Coroș, Cornelia Pop și Diana-Roua Micu (Tăuțan)

JEL:C46, L83, Z32.

DOI:

Cuvinte cheie:hanuri turistice; unități clasificate oficial; diferențiere; prezenț ă online; hanuri urbane; Transilvania; România.

Abstract:
Această lucrarea este cea de-a treia dintr-o serie de studii dedicate hanurilor turistice de pe piața românească. Lucrările precedente s -au axat pe identificarea hanurilor turistice care funcționează pe piața autohtonă. De asemenea, a fost evidențiat potențialul unităților din mediul rural, discutându-se totodată și autenticitatea lor. Relevanța acestei cercetări este legată de faptul că la începutul anilor 1990 hanurile turistice au fos t excluse din listele unităților de cazare și de alimentație, încetând să mai fie clasificate oficial. Prin urmare, proprietarii hanurilor au fost forțați să își reclasifice unitățile sub alte categorii acceptate sau, mai rău, să își continue funcționarea fără clasificare oficială, în cadrul economiei subterane. Mai mult, absența hanurilor de pe piață, corelată cu dezvoltarea incoerentă a anumitor tipuri de structuri de primire turistică în România, a condus la faptul că întreprinzătorii și turiștii tind să nu mai diferențieze tipurile de unități de primire turitică. Scopul principal al prezentei cercetări este acela de a determina măsura în care hanurile urbane pot contribui la autenticitatea turismului românesc. Din punct de vedere metodologic, lucrarea s e bazează atât pe informații oficiale (culese și procesate din Listele unităților de primire turistică clasificate), cât și pe informațiile disponibile pe portalurile online specializate. S-au efectuat analize minuțioase pentru identificarea structurilor turistice ce pretind a fi hanuri, pentru ca acestea să fie apoi clasificate și discutate în funcție de diverse criterii. Principalele rezultate și concluzii ale lucrării indică faptul că hanurile au potențialul necesar pentru a contribui la autenticitatea industriei de ospitalitate a României.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert