Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Mediul înconjurător, transporturile turistice şi dezvoltarea durabilă a turismului

Autor:Diana Ioncică, Maria Ioncică și Eva-Cristina Petrescu

JEL:C53, L83, Q53, Q57.

DOI:

Cuvinte cheie:mediul înconjurător, transporturi turistice, dezvoltarea durabilă a turismului, poluarea mediului, schimbări climatice.

Abstract:
Articolul explorează relaţiile complexe între mediul natural, transporturile turistice şi dezvoltarea durabilă a turismului. Pentru a cerceta impactul resurselor naturale asupra activităţii turistice, pe de o parte şi influenţele turismului asupra mediului înconjurător, pe de altă parte, au fost utilizate metode statistico -matematice de analiză şi previziune şi anume analiza dinamicii unor indicatori semnificativi ai mediului natural şi ai activităţii turistice, metoda corelaţiei, metoda lanţurilor Markov. Analizele realizate au condus la concluzia existenţei unei evoluţii pozitive a unor indicatori semnificativi ai mediului natural cu impact asupra activităţii turistice, cum ar fi parcurile naturale. S-a evidenţiat, de asemenea, că această evoluţie pozitivă are o influenţă directă asupra atragerii de vizitatori, în speţă, străini, dar intensitatea acestei influenţe este medie. Intensificarea acţiunilor de promovare a parcurilor naturale, şi, în general a ariilor protejate ale României se impune ca o direcţie de atragere a unui număr sporit de vizitatori ai acestora, cu toate consecinţele economice favorabile. Pe de altă parte cercetarea a evidenţiat că, din punct de vedere al mijloacelor de transport folosite de turişti pentru a vizita România, pe primele locuri se situează transportul rutier şi transportul aerian, forme de transport care, pe lângă avantajele certe pentru turişti, au un puternic impact negativ asupra mediului. Previziunea realizată cu ajutorul metodei lanţurilor Markov a arătat o tendinţă negativă, din punct de vedere al impactului asupra mediului, de creștere a ponderii transportului rutier și aerian în preferinţele vizitatorilor străini ai României. Cercetarea de faţă reprezintă o contribuţie la eforturile de măsurare, prin metode statistico-matematice a influenţelor complexe, în ambele sensuri, dintre mediul înconjurător şi activitatea turistică, pe studiul de caz al turismului românesc. S-a realizat astfel, o radiografie obiectivă a acestor influenţe, pentru indicatori semnificativi ai mediului natural şi ai activităţii turistice cu scopul formulării unor direcţii de acţiune pentru creşterea impactului pozitiv şi diminuarea efectelor negative.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert