Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cicloturism în judeţul Olt,România. (Re)descoperirea potenţialului istoric şi geografic pentru turism

Autor:Viorel Mionel și Oana Mionel

JEL:L83, Q57, Q58, R11, R14

DOI:

Cuvinte cheie:cicloturism, judeţul Olt, trasee cicloturistice, arii protejate, obiective cultural-istorice.

Abstract:
Oltul este unul dintre judeţele României, care nu se remarcă aproape deloc în privinţa turismului. Spre deosebire de judeţele avantajate de cadrul natural, precum cele cu relief înalt şi litorale, judeţul Olt nu dispune de un relief cu potenţial turistic deosebit. Morfologia vălurita, deşi de joasă altitudine, favorizează dezvoltarea cicloturismului. În aceste condiţii, cercetarea a avut în vedere evidenţierea obiective lor istorico-geografice cu potenţial turistic şi valorificarea lor sub forma unor trasee cicliste. Noutatea cercetării constă în conceperea celor patru ciclotrasee cu ajutorul aplicaţiei Strava şi alegerea ca studiu de caz a unui judeţ de câmpie. În momentul realizării acestei analize cicloturistice în judeţul Olt nu exista decât un singur traseu pentru biciclişti, prezent în mediul online, însă fără a fi unul de importanţă turistică. Motodologia utilizată a presupus identificarea obiectivelor istorico-geografice de importanţă naţională, structurarea pe categorii şi gruparea lor în patru trasee mixte dedicate cicliştilor. Etapele anterioare au fost urmate de o cercetare de teren în care, odată cu parcurgerea traseelor turistice cu bicicleta, au fost culese ş i date tehnice (hartă, timp, distanţă, ascensiune totală etc.). La final fiind întreprinsă o analiză critică a traseelor cicliste propuse în cadrul cercetării. Rezultatele studiului au arătat că cicloturismul este o oportunitate reală pentru economia judeţ ului Olt graţie numărului şi valorii obiectivelor cu potenţial turistic. Numai că, în stadiul actual, lipsa infrastructurii, a promovării şi a numărului mic de unităţi de cazare îngreunează organizarea cicloturismului, iar inexistenţa pistelor pentru bicic lete pune în pericol siguranţa cicloturiştilor.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert