Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Câteva considerații privind motivațiile și percepția generală asupra festivalurilor de film

Autor:Smaranda Cosma, Marius Bota, Cristina Fleșeriu, Adina Negrușa, Valentin Toader și Rozalia Veronica Rus

JEL:L83, M31.

DOI:

Cuvinte cheie:industrie de evenimente, festival de film, motivul participării, percepții asupra festivalurilor, caracteristici socio-demografice, diferențe.

Abstract:
La nivel global, industria de evenimente este în plină dezvoltare, fiind direct conectată cu dezvoltarea durabilă a comunităților din fiecare țară. În zilele noastre, festivalurile sunt percepute ca o parte importantă a atractivității destinațiilor din punct de vedere cultural și de recreere. Festivalurile, ca evenimente majore, au forța de a capacita mase largi de oameni și de a crea un impact semnificativ în viețile acestora prin crearea unei experiențe pozitive pentru participant, schimbând comportamente ale oamenilor pe termen lung într-un sens pozitiv. Scopul principal al cercetării îl reprezintă studierea motivațiilor de a participa la un festival de film, percepțiile și impresia generala pentru diferite segmente de participanți. A fost întreprinsă o cercetare exploratorie și descriptivă. Datele au fost colectate de la participanții la Transilvania International Film Festival (TIFF), care se desfășoară anual în Cluj-Napoca, România printr-un interviu față în față bazat pe un scurt chestionar. Rezultatele obținute au scos la iveală diferențe semnificative privind motivațiile și percepția generală din punctul de vedere al principalelor caracteristici demografice ale participanților. Studiul oferă atât contribuții teoretice în domeniu, cât și suport pentru activități manageriale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert