Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Branding-ul locului – abordare geografică. Studiu de caz: Waterloo

Autor:Marius-Cristian Neacşu, Silviu Neguţ și Gheorghe Vlăsceanu

JEL:M31, R11, O21, Z32.

DOI:

Cuvinte cheie:geografia turismului, turism cultural, branding-ul locului, Waterloo.

Abstract:
Studiul de faţă reprezintă o analiză exploratorie a evoluţiei conceptului de branding al locului, cu un accent deosebit pe perspectiva geografică. Cum s-a modificat această noţiune, relativ recent intrată în analizele geografilor şi ce rol are în procesul de luare a deciziei de a interveni în modul de organizare a unui loc sau ca instrument de revitalizare economică şi de dezvoltare teritorială? Cel puţin pentru literatura geografică românească ineditul şi noutatea acestui studiu sunt evidente, un element de originalitate al acestei cercetări constând în încercarea de a redefini conceptul de branding al locului, astfel încât să capete mai mult sens din perspectiva analizelor spaţiale . Raţiunea pentru care Waterloo a fost ales drept studiu de caz are o dimensiune multiplă: cazuistica de până acum s-a axat, în principal, pe oraşele mari (branding urban, în loc de branding al locului), iar acest sit are toate elementele furnizate de teorie pentru a genera un brand de sine-stătător.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert