Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Efectele economice ale mega-evenimentelor sportive asupra turismului în cazul statelor BRICS

Autor:Iuliana Pop, Adrian Kanovici, Graţiela Ghic și Mădălina Andrei

JEL:L 83, O 18, O 57.

DOI:

Cuvinte cheie:turism de evenimente, mega-evenimente sportive,țări emergente, țările BRICS.

Abstract:
La începutul secolului al XXI-lea, turismul de evenimente acunoscut o dezvoltare impresionantă în tot mai multe state de pe mapamond, atât datorită sporirii timpului liber, a creșterii veniturilor populației, al ieftinirii și diversificării transportului global, în special a celui aerian, cât și al emergenţei unor noi destinații. Țările emergente precum China și Rusia au înregistrat nu doar o creștere a numărului de turiști, ci și o sporire a veniturilor din activități turistice.Unul dintre motivele acestor evoluții îl constituie deschiderea granițelor acestor state, în scopul reafirmării puterii acestora pe plan internațional (Golubchikov, 2016). Pe lângă turismul de relaxare, de afaceri și cel religios, turismul sportiv câștigă tot mai mult în importanță. O parte a acestuia cuprinde turismul derulat cu ocazia unor evenimente sportive majore cum sunt Jocurile Olimpice de Vară și de Iarnă sau Campionatele Mondiale la diferite sporturi. Pentru statele organizatoare o reală provocare este constituită deasigurarea investițiilor necesare în infrastructură, deși aceasta contribuie la creșterea lor economică, respectiv se poate utiliza și după încheierea evenimentelor sportive. Pe baza datelor disponibile la Banca Mondială şi Organizația Mondială de Turism (UNWTO),autorii realizează o investigație de natură cantitativă privind impactul evenimentelor sportive de amploare asupra fenomenului turistic în statele BRICS. Totodată, articolul analizează un grup restrâns și particular de state (BRICS) prin prisma unui fenomen turistic de nișă. Scopul articolului este acela de a evidenția rolul megaevenimentelor sportive în cadrul statelor BRICS, în directă legătură cu capacitatea acestora de a susține din punct de vedere economic organizarea unor asemenea evenimente, dar și cu dorința de afirmare pe plan internațional a valorilor naționale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert