Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Valorificarea componentei tradiționale în restructurarea ofertei alimentare moderne din România

Autor:Magdalena Bobe, Roxana Procopie și Maria Alexandra Toma

JEL:L66, Q18, Q57, R11.

DOI:

Cuvinte cheie:alimentar tradițional, oferta alimentară, consumator, comportament alimentar.

Abstract:
Alimentele și obiceiurile alimentare, împreună cu activitățile agricole adiacente, au avut un rol primordial în dezvoltarea societății moderne și a individului. Pe lângă rolul nutrițional, produsele alimentare au devenit un principal determinant socio-cultural, consumul de alimente fiind influențat, pe de o parte, de caracteristicile psihosenzoriale și calitatea produsului alimentar și, pe de altă parte, de starea fiziologică a consumatorului și de principalii factori determinanți ai mentalității acestuia: tradițiile, religia și cultura. Acești factori, împreună cu considerentele de utilitate economică au o pondere însemnată în orientarea comportamentului alimentar de astăzi. Lucrarea are ca obiectiv principal identificarea și analiza principalelor modalități de valorificare a tradiționalului în reconfigurarea ofertei de alimente, pornind de la trecerea în revistă a literaturii de specialitate și continuând cu elaborarea unei analize exploratorii cu privire la sectorul alimentar tradițional din România. Având în vedere principalele direcții trasate de literatura de specialitate, se propune identificarea unor trăsături specifice sectorului alimentar tradițional din România atât din prisma producătorului, cât și a consumatorului de astfel de produse. În acest sens, au fost desfășurate un studiu de tip interviu și o cercetare exploratorie pe bază de chestionar. Având la bază marea varietate de resurse alimentare din România, această cercetare evaluează modul în care obiceiurile alimentare din România au fost modelate de-a lungul timpului, în scopul stabilirii unor tipare alimentare, ca metodă de evaluare bazată pe impactul progresului tehnologic asupra alimentației viitoare .
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert