Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Turismul gastronomic și vinicol: resursă pentru un nou model de dezvoltare locală

Autor:Grazia Calabrò și Simone Vieri

JEL:O13, Q01, Q13, L83.

DOI:

Cuvinte cheie:agricultură, turism, resurse teritoriale, produse alimentare și vin, sustenabilitate.

Abstract:
Orice activitate umană trebuie să se desfășoare în direcția îndeplinirii obiectivelor economice stabilite și, pentru a face acest lucru, trebuie să se modifice echilibrul inițial al mediului. Aceste situații sunt în mod clar observabile în activitățile agricole, a căror dezvoltare a determinat adesea o "artificializare" foarte intensă pentru a schimba aspectul original al unor întregi zone. Evoluția rolului teritorial al agriculturii a implicat coexistența diferitelor activități economice, dintre care unele au câștigat beneficii din "artificializarea" realizată de către agricultori. Este cazul activităților turistice și al serviciilor de alimentație, care profită de frumusețea și de atractivitatea peisajelor modelate de activitățile agricole. Scopul acestei lucrări este de a verifica modul în care, pentru realitățile teritoriale în care oferta turistică se bazează pe contextele realizate de agricultură, setul de activități economice pot avea avantaje din utilizarea durabilă a acelorași resurse și, prin urmare, cum poate contribui la dezvoltarea sa. În acest scop, vom lua ca exemplu recenta dezvoltare a turismului și a produselor alimentare și vin, în Italia, ca expresie importantă a sistemelor socio-economice concrete, bazate pe consolidarea resurselor locale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert