Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Considerarea turismului gastronomic drept o componentă a dezvoltării locale sustenabile

Autor:Dan Mihnea Diaconescu, Remus Moraru și Gabriela Stănciulescu

JEL:M19, M31, L83.

DOI:

Cuvinte cheie:turism, comunitate locală, gastronomie, durabilitate, mediu.

Abstract:
Turismul este o activitate multilaterală cu legături în componente economice, sociale și de mediu sustenabile. În primul rând, acest studiu analizează percepţia localnicilor asupra dezvoltării turismului şi examinează factorii care influenţează sprijinul pentru dezvoltarea turismului sustenabil. În al doilea rând, studiul se referă la Turismul Bazat pe Comunitate (Community Based Tourism ‒ CBT) și la impactul său pozitiv asupra dezvoltării turismului; CBT este conectat la capacitatea comunităţii de a se proteja de ameninţări şi de a negocia calitatea dezvoltării turismului. În al treilea rând, dezvoltarea turismului gastronomic este văzută ca o interacţiune între dezvoltatorii din afară și populaţia locală care realizează, în ultimă instanţă, un dialog sustenabil pentru dezvoltarea turismului. De obicei, parteneriatele stabilite între localnici şi dezvoltatorii de turism din afară au început cu rezistenţa iniţială din partea localnicilor şi au condus la următoarele secvenţe de atitudini: întruniri la primărie, organizaţii formale de localnici, reclamaţii, demonstraţii publice și acţiuni în justiţie. Prin examinarea istoricului acţiunilor colective în comunităţile cuprinse în studiu se creează un cadru al dezvoltării sustenabile a turismului rural pentru a se înţelege relaţia dintre impactul turismului, dezvoltarea sustenabilă și identitatea populaţiei. Documentarea arată că localnicii consideră turismul ca factor de dezvoltare. Mediul natural, economic şi social cultural, ca și infrastructura, vârsta, sexul şi educaţia sunt factori care influenţează dezvoltarea sustenabilă a turismului şi a turismu lui gastronomic.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert