Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

(A)simetrii privind raportarea (ne)financiară în cazul parcurilor de distracție din Europa

Autor:Daniela Artemisa Calu, Mădălina Dumitru, Mariana Elena Glăvan și Raluca Gina Gușe

JEL:M490

DOI:

Cuvinte cheie:parcuri de distracție, Europa, raportare financiară, raportare nefinanciară, cadre de raportare.

Abstract:
Preocupările privind raportarea financiară și nefinanciară din diverse domenii de activitate reprezintă o provocare actuală. În ceea ce privește domeniul turismului – cazul parcurilor de distracție – cercetările existente sunt limitate. În acest context, obiectivele cercetării noastre sunt următoarele: (i) identificarea și analiza critică a principalelor cadre de raportare financiară și nefinanciară aplicabile în turism, respectiv (ii) identificarea trendului general și a particularităților privind raportarea financiară și nefinanciară a companiilor ce administrează principalele parcuri de distracție din Europa. În vederea atingerii acestor obiective, au fost analizate ultimele seturi de rapoarte anuale și alte rapoarte ce conțin informații cu caracter nefinanciar, publicate de către un număr de cinci companii ce dețin primele 20 parcuri de distracții din Europa. Am urmărit un set de indicatori nefinanciari pe care i-am stabilit pe baza următoarelor cadre de raportare: Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), European Federation of Financial Analysts (EFFAS), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), European Tourism Indicators System (ETIS). Rezultatele obținute au indicat următoarele trenduri existente: (i) la nivelul raportării financiare pentru patru din cele 13 aspecte analizate există simetrie în ceea ce privește raportarea, celelalte aspecte fiind raportate în mod diferit și (ii) la nivelul raportării nefinanciare gradul de simetrie al informațiilor prezentate este net inferior celui privind raportarea financiară, doar doi dintre cei 46 de indicatori nefinanciari selectați (satisfacția clienților și numărul de clienți) fiind raportat în mod unitar de companiile investigate.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert