Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Abordarea MBNQA în managementul calității pentru susținerea performanței activității durabile în agricultură

Autor:Radovan Savov, Juraj Chebeň, Drahoslav Lančarič şi Roman Serenčéš

JEL:Q13, M11, O13

DOI:

Cuvinte cheie:modelul MBNQA, managementul calității, performanță, afacere agricolă

Abstract:
În ciuda atenției acordate managementului calității în literatura de specialitate, puține cercetări empirice au fost realizate în domeniul dezvoltării legăturii dintre adoptarea unei abordări de management al calității și performanțele de afaceri ale întreprinderilor agricole. În plus, doar câteva studii empirice au investigat această problemă în Europa Centrală și de Est. Sondajul empiric realizat analizează relația dintre adoptarea abordării de management al calității și performanța în afaceri din perspectiva întreprinderilor agricole din Slovacia. Constatările empirice se bazează pe 70 de răspunsuri de la întreprinderi agricole din Republica Slovacă. Pentru a măsura adoptatea managementului calității a fost utilizat modelul MBNQA. Autorii au folosit regresia liniară ca metodă de evaluare. Pe baza rezultatelor obținute se poate concluziona că adoptarea managementului calității este determinată de tipul de capital. Întreprinderile deținute de proprietari din străinătate adoptă managementul calității mai ușor decât cele de pe piața internă. Mărimea întreprinderii și tipul de producție nu determină adoptarea managementului calității în întreprinderile agricole din Republica Slovacă. Acest studiu contribuie la cercetarea europeană care studiază relația dintre managementul calității și performanța de afaceri a întreprinderilor agricole prin intermediul unei investigații empirice în cadrul organizațiilor agricole, într-o economie de tranziție, cum este Slovacia.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert