Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Determinarea corelațiilor între elemetele modelului EFQM de excelență în afaceri aplicând analiza factorială

Autor:Nicolae Al. Pop şi Corina Pelau

JEL:M10, M11, M31

DOI:

Cuvinte cheie:model de excelență în afaceri, modelul EFQM, analiză factorială, performanță, corelații, managementul total al calității

Abstract:
De-a lungul timpului specialiștii în domeniul administrării afacerilor au încercat să identifice acele elemente sau combinații de elemente ale unui afaceri care să conducă la performanță și excelența acesteia. Unul dintre aceste modele este cel creat și utilizat de European Foundation of Quality Management (EFQM), care definește nouă elemente, împărțite în factori determinați și rezultate. Deși acest model este des utilizat în evaluarea întreprinderilor, la nivel empiric există în continuare preocupări legate de caracterizarea, corelațiile dintre elementele modelului, precum și legătura cu performanța unei întreprinderi. În acest articol se urmărește determinarea corelațiilor dintre elementele modelului EFQM pe baza rezultatelor unei cercetări realizate într-o întreprindere de confecții din România. A fost utilizată analiza factorială pentru a determina corelațiile dintre elementele modelului și pentru a le grupa în mai multe direcții strategice. Pe baza rezultatelor au fost determinate trei direcții strategice, dintre care una a fost orientată sper mediul extern al întreprinderii, una spre mediul intern, iar a treia spre „creierul” întreprinderii, cel care deține viziunea și gândirea strategică.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert