Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea gradului de implementare a modelului de excelență „Cadrul Comun de Autoevaluare (CAF ‒ 2013)” de către Institutele Naționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare din România

Autor:Cristina Raluca Popescu, Gheorghe N. Popescu şi Veronica Adriana Popescu

JEL:A10, D02, F63, I23, M21, M41, M42, P47

DOI:

Cuvinte cheie:model de excelență, cercetare-dezvoltare-inovare, calitate, certificare, criterii de performanță.

Abstract:
Lucrarea pune în valoare o parte din rezultatele unei cercetări pe bază de chestionar, efectuate la nivelul Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare Inovare (INCDI) din România, aflate în coordonarea, sub autoritatea sau subordonarea Agenției Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI). Obiectivele urmărite au fost următoarele: evaluarea stadiului actual al implementării modelului de excelență Cadrul Comun de Autoevaluare (CAF) 2013 (http://www.eipa.eu/files/File/CAF/CAF_2013.pdf) de către INCDI din România; determinarea impactului pe care implementarea unuia sau mai multor sisteme de management îl are asupra obținerii excelenței în activitatea de cercetare inovare; evaluarea capacității modelului de excelență CAF 2013 de a furniza informații edificatoare cu privire la cele mai importante riscuri și dificultăți cu care se confruntă entitatea supusă (auto) evaluări. Cercetarea s-a efectuat în luna iulie 2016 la nivelul unui eșantion reprezentativ de 51 de INCDI din cele 53 aflate în coordonarea, sub autoritatea sau subordonarea ANCSI. A rezultat că deși există un nivel înalt al gradului de îndeplinire al celor 9 criterii ale modelului de excelență CAF 2013, INCDI nu au asimilat spiritul și scopul modelului de excelență induse de principiile managementului calității totale prin importanța (ponderea exprimată în procente) acordată fiecărui criteriu și subcriteriu. Se constată reale progrese la criteriile „rezultate privind clienții” și „procese, produse și servicii”. În același timp sunt lacune grave la criteriile „rezultate privind organizația” și „rezultate privind personalul”. Pe de o parte, pe baza rezultatelor analizate, s-a stabilit că pentru realizarea excelenței în cercetare nu este suficient să implementăm două sau mai multe sisteme de management, pe de altă parte s-a confirmat că rezultatele (auto)evaluării stadiului de implementare al modelului de excelență CAF 2013, furnizează suficiente și edificatoare informații pentru identificarea principalelor riscuri și deficiențe cu care se confruntă entitatea (auto)evaluată.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert