Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Abordarea tridimensională a managementului calității totale, o opțiune strategică esențială pentru excelența în afaceri

Autor:Armenia Androniceanu

JEL:L15; M11

DOI:

Cuvinte cheie:managementul calității totale, excelență în afaceri, calitate, consumator, competitivitate, standarde, abordare tridimensională

Abstract:
Într-un mediu de afaceri complex și dinamic, managerii apelează pe scară largă la metode și tehnici moderne cu ajutorul cărora să facă față concurenței și să ofere clienților produse și servicii noi, atractive, de bună calitate și la prețuri competitive. În acest context, managementul calității totale este o opțiune viabilă și sustenabilă, care poate contribui sistematic la întărirea capacității organizațiilor. Scopul acestei lucrări a fost să propun o abordare tridimensională a managementului calității totale și să ofer câteva modalități de acțiune concrete prin care organizațiile din România, care implementează sisteme integrate totale sau parțiale de management al calității, să își creeze avantaje competitive semnificative. Principalele metode și mijloace de cercetare folosite au fost: chestionarul, analiza documentelor, aplicațiile oferite de Word și Excel și Software-ul Statistic pentru Științe Sociale, unul dintre cele mai complete pachete software, cu ajutorul căruia am calculat medii și deviații standard, am determinat și analizat corelații între variabile și diverși parametri ai calității. În cadrul cercetării am identificat principalii factori cheie de succes, vulnerabilitățile și deficiențele sistemelor, cauzele acestora și schimbările necesare prin care abordarea tridimensională a managementului calității totale ar putea deveni o opțiune strategică predilectă cu un impact pozitiv major asupra excelenței în afaceri. Principalele rezultate obținute sunt o abordare tridimensională a Managementului Calității Totale și o serie de propuneri concrete pentru obținerea excelenței în afaceri de către firmele românești.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert