Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Spre o dezvoltare durabilă: strategii operaționale eficiente, managementul calității și excelența operațiilor în domeniul bancar

Autor:Vesna Tornjanski, Sanja Marinković şi Željka Jančić

JEL:C25, C44, C83, D02, G21, L15, O31.

DOI:

Cuvinte cheie:durabilitate economică, strategii pentru operațiuni, managementul calității, excelență operațională, industria bancară, analiza statistică TURF, modelul ANP-BOCR

Abstract:
Lucrarea de față își propune, pentru început, să extindă și să aprofundeze înțelegerea căilor care conduc la durabilitatea economică prin intermediul unor strategii eficiente și care duc la o creștere eficace în domeniul operațiunilor, prin managementul calității și excelența operațională în domeniul bancar. În acest studiu definim noi practici de management al calității, bazate pe arhitectura conceptuală elaborată a platformei digitale pentru funcția rezervată operațiunilor în domeniul bancar. În plus, utilizăm un cadru decizional constând din două părți: introducerea de noi servicii operaționale utilizând metoda analizei statistice Total Unduplicated Reach and Frequency (TURF) și segregarea nucleului de bază față de serviciile de operațiuni reale și augmentate folosind Analytic Network Process (ANP), metodă bazată pe modelul BOCR. Practicile de management al calității propuse au fost folosite pentru prima dată în această lucrare în scopuri particulare și au potențialul ridicat de a influența excelența în afaceri bancare. Studiul poate contribui la operațiunile de gestionare, managementul calității, managementul inovației, managementul IT, managementul proceselor de afaceri și de luare a deciziilor în organizațiile furnizoare de servicii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert