Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu empiric privind impactul adoptării standardelor internaţionale ISO privind sistemele de management asupra încrederii în mediul economic din zona euro

Autor:Ştefan Daniel Armeanu, Georgeta Vintilă şi Ştefan Cristian Gherghina

JEL:C33, L15

DOI:

Cuvinte cheie:standarde internaţionale ISO privind sistemele de management al calităţii, indicatorul de încredere în mediul economic din zona euro, modelul de regresie cu efecte fixe pe date de tip panel, metoda generalizată a momentelor, cauzalitate Granger.

Abstract:
Scopul acestui studiu este de a examina impactul adoptării standardelor internaţionale ISO privind sistemele de management asupra indicatorului de încredere în economie (ESI) care surprinde opinia agenţilor economici privind mediul economic din zona euro, pentru 21 de state membre ale Uniunii Europene, pe parcursul perioadei 2005-2014. În cercetarea empirică au fost incluse standarde pentru sisteme de management al calităţii (ISO 9001, ISO 13485, ISO 16949), siguranţei alimentare (ISO 22000), mediului înconjurător (ISO 14001) şi securităţii informaţiei (ISO 27001). Rezultatele modelelor de regresie cu efecte fixe pe date de tip panel evidenţiază un impact pozitiv al sistemelor de management al calităţii pentru industria auto, precum şi al sistemelor de management al securităţii informaţiei, asupra ESI. Ulterior, abordarea dinamică prin metoda generalizată a momentelor, folosind estimatorul de tip sistem în doi paşi, accentuează o influenţă pozitivă a sistemelor de management specifice industriei dispozitivelor medicale asupra încrederii economice în zona euro, însă un efect negativ determinat de sistemul de management al siguranţei alimentare. De asemenea, rezultatele empirice relevă o relaţie de cauzalitate de tip Granger între standardele internaţionale ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 şi ESI.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert