Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Explorarea impactului certificării ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 asupra performanței financiare: cazul companiilor cotate la Bursa de Valori București

Autor:Mihaela Ionașcu, Ion Ionașcu, Marian Săcărin şi Mihaela Minu

JEL:D29, L25, M19, M41

DOI:

Cuvinte cheie:ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, managementul calității, managementul mediului, managementul sănătății și securității ocupaționale, performanța financiară

Abstract:
Lucrarea de față își propune să investigheze impactul certificării ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 asupra performanțelor financiare ale companiilor românești listate la Bursa de Valori București (BVB). Pe baza datelor din situațiile financiare auditate ale unei populații de 67 de companii nefinanciare cotate în perioada 2013-2015, și utilizând modele regresionale, studiul indică, pentru prima dată în mediul românesc, că întreprinderile cotate la BVB care implementează sisteme complexe de management (calitate - mediu și/sau sănătate și securitate ocupațională) sunt mai performante, iar performanța lor este direct proporțională cu gradul de complexitate a sistemelor de management implementate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert