Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Realizarea excelenței în afaceri prin optimizarea pregătirii investigative corporative

Autor:Gojko Grubor, Ivan Barać, Nataša Simeunović şi Nenad Ristić

JEL:C39, G32, M15

DOI:

Cuvinte cheie:incident de calculator; pregătire investigativ-legală; alternative investigativ-legale; criterii investigativ-legale; metoda multi-criterială MCDM; evaluarea Expert Choice.

Abstract:
În scopul de a-și îmbunătăți excelența în afaceri, toate organizațiile, în ciuda mărimii lor (mici, mijlocii sau mari) ar trebui să își gestioneze riscul de fraudă. În lumea contemporană, frauda este adesea comisă prin utilizarea calculatoarelor și ea poate fi demascată doar de către un investigator legal, specific domeniului digital. Nici măcar companiile mici sau mijlocii nu sunt protejate de fraudă. Având în vedere scandalurile financiare recente care au demolat, literalmente, nu numai economiile anumitor țări, ci întreaga economie mondială, propunem în această lucrare un model optim de investigație legală asupra unui incident de calculator din domeniul corporativ (CCIDFI), prin utilizarea modelului matematic adoptat de metoda MCDM (metoda criteriilor multiple de luare a deciziilor) și a instrumentului software Expert Choice pentru optimizarea multi-criterială a gradului de pregătire CCIDFI. Modelul propus poate, în primul rând, să îi ajute pe managerii companiilor mici și mijlocii, pentru a-și justifica deciziile de a angaja anchetatori legali pentru domeniul digital și de a cuprinde în echipele lor de securitate a informațiilor, în scopul de a alege modelul optim de CCIDFI și de a îmbunătăți disponibilitatea investigativ-legală în procesul gestionării incidentelor din funcționarea calculatoarelor, care va avea ca rezultat reducerea la minimum a pierderilor potențiale ale companiei în viitor și de a îi îmbunătăți calitatea în afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert