Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Managementul calității consultanței pentru managementul proiectelor. Un studiu de caz într-o companie internațională de consultanță

Autor:Eduard-Gabriel Ceptureanu, Sebastian-Ion Ceptureanu, Cristian-Eugen Luchian și Iuliana Luchian

JEL:M10, O1, L2.

DOI:

Cuvinte cheie:managementul calității, servicii de consultanță, factori critici de succes, performanță în afaceri

Abstract:
Lucrarea de față vizează managementul calității din perspectiva specifică a organizațiilor care oferă servicii de consultanță pentru managementul proiectelor de infrastructură de mare amploare. Datorită cunoștințelor și experienței lor, presupus superioare, consultanții au o responsabilitate decisivă pentru implementarea corectă a proiectelor. De aceea managementul calității în cadrul organizațiilor de consultanță trebuie să se concentreze asupra factorilor critici de succes. Întrucât nu există consens cu privire la aspectele cele mai importante ale activității de consultanță de care depinde realizarea proiectului, este necesară continuarea investigațiilor pe această temă. Aici se analizează cazul unei firme de consultanță în managementul de proiect implicată în realizarea unor obiective de infrastructură de anvergură în România, Bulgaria, Moldova, Ucraina și Serbia. Datele culese prin intermediul unei anchete pe bază de chestionar derulată în rândul consultanților internaționali și personalului sugerează că factorii ce țin de stilul de leadership și abilitățile de comunicare sunt mult mai strâns corelați cu succesul proiectului decât cei care se referă la aspecte mai tehnice. Rezultatele studiului evidențiază empiric principalii factori de succes pentru serviciile de consultanță în managementul de proiect și pot fi utile pentru îmbunătățirea performanțelor firmei și proiectelor, contribuind la realizarea excelenței în afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert