Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Programarea anticipativă a consultingului organizațional: diferența dintre percepția și comportamentul organizațional

Autor:Ichak Adizes, Mladen Cudanov şi Dusanka Rodic

JEL:L29, L84, M10

DOI:

Cuvinte cheie:consultanță în management, etape ale duratei ciclului de viață corporativ Adizes, percepții manageriale, realitatea organizațională, fereastra Johari în contextul consultanței organizaționale

Abstract:
Lucrarea își propune să prezinte percepțiile și comportamentele organizaționale referitoare la căutarea anticipativă a serviciilor de consultanță. Consultanța în management înseamnă funcționarea, în primul rând, prin intermediul analizei problemelor organizaționale percepute și a celor existente, dar, pe de altă parte, aceasta ar putea fi considerată crearea de valoare pentru organizații, prin aplicarea de cunoștințe, tehnici și active pentru îmbunătățirea performanței organizaționale, care se află în partea de potențial necunoscut și ascuns a ferestrei Johari în context organizațional. Percepțiile organizației sunt prezentate prin sondarea perceptiilor managerilor și consultanților din zona sud-est europeană. Pe de altă parte, ca bază empirică a comportamentelor manageriale reale, există o bază de date a companiilor care au căutat sau solicitat, în mod anticipativ, proactiv, servicii de consultanță în regiunea sud-estului Europei. Această cercetare s-a întemeiat pornind de la baza de date a Institutului Adizes, motiv pentru care am introdus teoria modelului duratei ciclului de viață corporativ Adizes. Vom arăta diferența de percepție dintre etapa în care organizațiile bazate pe un ciclu de viață ar trebui să implice ajutorul oferit de consultanță și realitate, atunci când companiile chiar realizează acest lucru. Vom folosi rezultatele analizei de date pentru a discuta dacă programarea momentului când organizațiile decid să angajeze consultanți, în mod proactiv, reprezintă alegerea potrivită pentru o astfel de angajare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert