Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Estimarea relației dintre inflație și variabilitatea prețurilor relative: cauzalitatea Granges și abordarea de modelare ARDL

Autor:Saghir Pervaiz Ghauri, Rizwan Raheem Ahmed, Jolita Vveinhardt şi Dalia Streimikiene

JEL:B23, E30, E31, E52

DOI:

Cuvinte cheie:coș de consum, indicele prețului de consum, categorii de produse alimentare și nealimentare, inflație, cauzalitatea Granger, variabilitatea prețurilor relative.

Abstract:
Obiectivul acestei lucrări de cercetare este de a examina relația dintre variabilitatea prețurilor relative și inflație cu ajutorul indicelui prețurilor de consum (IPC) din Pakistan. Rezultatele cercetării sunt împărțite mai departe în grupuri de produse alimentare și nealimentare. Datele lunare ale IPC au fost luate de la Biroul de Statistică Pakistan, din august 2001 până în iulie 2011 (cu 2000-01 de bază) pentru 92 de mărfuri compozite cu 12 sub-grupuri. Am folosit metoda de testare de cauzalitate Granger pentru evaluarea oricărei posibile influențe a unui indicator sau a altuia. În acest scenariu, este viabil să se constate că există o prezență de cauzalitate și feedback bidirecțional între variabilele sau că cele două variabile sunt independente. Problema majoră este de a identifica o metodă statistică adecvată, care ne permite să analizăm asocierea dintre variabile. Constatările acestui studiu au demonstrat că există o relație probabilă între inflație (DPt) și ambele măsuri neponderate de variabilitate a prețurilor (VPt și SPt) pentru toate elementele care au fost luate în considerare pentru analiză. În afară de acest fapt, există asociere și între categoriile de produse alimentare și nealimentare de coșului de consum.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert