Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Determinanți ai investițiilor străine directe în România: o abordare cantitativă

Autor:Calcedonia Enache şi Fernando Merino

JEL:C180; E430; F21

DOI:

Cuvinte cheie:investiții străine directe, creştere economică, VAR structural, metoda Sims-Bernanke, cauzalitate Granger

Abstract:
Prezentul studiu îşi propune să examineze relaţia dinamică dintre investiţiile străine directe (ISD) şi creşterea economică, utilizând tehnica Vectorului Autoregresiv Structural, în perioada 2007-2014. Rezultatele modelului econometric dovedesc că traiectoria ISD are sorginți proprii, cu influențe reduse din partea creşterii economice. O altă concluzie importantă este că există o relaţie de cauzalitate unidirecţională dinspre creşterea economică spre ISD, mai precis, influenţa ISD asupra creşterii economice nu este de natură sistematică, anticipativă. Aceste rezultate au fost obţinute în condiţiile în care, în perioada analizată, intrările nete de ISD au fost condiționate de lipsa de certitudine privind relansarea sustenabilă a creșterii economice pe plan intern și internațional, segmentarea pieței financiare, reformele structurale interne.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert