Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evaluarea impactului de prim nivel al industriilor inovatoare asupra economiilor regionale din Europa

Autor:Adrian Oţoiu, Ramona Bere şi Cătălin Silvestru

JEL:R11, R23, O32, L86.

DOI:

Cuvinte cheie:creștere regională, inovare, cercetare și dezvoltare, industrii IT și industrii afiliate, piața forței de muncă, ocuparea forței de muncă, șomaj

Abstract:
Acest articol urmărește să furnizeze o perspectivă economică cu privire la impactul pe care îl au industriile inovatoare. Metoda estimării utilizată este cea a modelelor de date tip panel, pe baza datelor de la nivelul regiunilor pentru țările europene, inclusiv pentru țările din Europa Centrală și de Est, fiind explorate efectele ocupării forței de muncă, al numărului de companii și al nivelurilor salariilor per capita în activități legate de tehnologia informațiilor (IT) și în domeniul cercetării-dezvoltării. Niveluri mai ridicate ale ocupării forței de muncă în ambele industrii are efecte pozitive asupra ocupării totale a forței de muncă de la nivel național, precum și în nivelul produsului intern brut(PIB)/cap de locuitor. Nu pot fi identificate efecte considerabile cu privire la mutarea forței de muncă, având în vedere faptul că nivelurile mai ridicate ale ocupării forței de muncă și a PIB/ cap de locuitor în industriile de inovare sunt însoțite de o rată ridicată a ocupării forței de muncă și de o rată mai scăzută a șomajului la nivel regional. Efectele pozitive pot fi observate atât în cazul angajaților tineri, cât și în cazul celor cu experiență, fiind mai puternice în cazul acestora din urmă, evidențiind efectele puternice de contagiune (”spillover”). Numărul firmelor locale nu este un indicator relevant pentru evaluarea influenței activităților de cercetare si dezvoltare. Toate aceste efecte arată sustenabilitatea industriilor inovative, care nu numai că declanșează o creștere a PIB-ului pe cap de locuitor, dar și arată efecte de contagiune pozitive care le depășesc dimensiunile, cresc rata de ocupare și reduc șomajul. Rezultatele obținute pentru țările din Europa Centrală și de Est(CEE) au fost, într-o oarecare măsură, mai puțin semnificative datorită mai multor factori obiectivi. Rezultatele ar trebui să fie văzute, de asemenea, în contextul perioadei de tranziție și de recuperare a decalajelor care caracterizează evoluția economiilor din Europa Centrală și de Est. Efectele pozitive ale creșterii puternice sunt reflectate în principal în creșterea PIB-ului, este posibil să fie necesară o perioadă de timp pentru ca aceste efecte să se propage în restul economiei în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și reducerea considerabilă a șomajului. În timp ce analiza prezentă a descoperit un anumit impact de prim nivel asupra industriilor inovatoare, sunt necesare analize aprofundate în potrivirea acestor efecte cu alți determinanți ai ratei de ocupare și ai ratei șomajului, ceea ce poate ameliora modele existente cu elemente empirice relevante.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert