Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea și operaționalizarea unui model de sistem de management al inovării ca parte a sistemului integrat calitate ‒ mediu ‒ securitate

Autor:Dorin Maier, Irmer Sven-Joachim, Astrid Fortmüller și Andreea Maier

JEL:O32, M21

DOI:

Cuvinte cheie:sisteme integrate de management, sistem de management al inovării, sistemul de management al calității, performanța organizațiilor

Abstract:
Rezultatele cercetării întreprinse în acest articol doresc să aducă o contribuție în domeniul managementului inovării în raport cu celelalte sisteme de management. Scopul cercetării este acela de a oferi organizațiilor un model de sistem de management al inovării ca parte a unui sistem integrat de management. Definirea modelului de sistem de management al inovării are la bază cele patru perspective ale instrumentului balanced scorecard, respectiv, perspectiva financiară, procese interne, învățare și dezvoltare, clienți. În procesul de definire a modelului de sistem de management au fost parcurse mai multe etape cum sunt analiza literaturii de specialitate, colectarea de date de la nivelul întreprinderilor prin intermediul unei chestionar, analiza și corelarea datelor obținute și în final modelul propus a fost operaționalizat. Pentru a avea un model funcțional, care să poată fi adoptat cu ușurință de orice întreprindere interesată, cercetarea a fost aprofundată până la nivelul proceselor organizaționale, identificând nouă procese specifice inovării existente la nivelul unei organizații. Fiecare din cele nouă procese au fost operaționalizate utilizând ca bază o machetă SIPOC (Suppliers – Inputs – Process – Outputs – Customers). Modelul de sistem de management al inovării propus poate avea o influență pozitivă asupra capacității și conștientizării întreprinderilor în acțiunile de inovare, iar prin definirea acestui model cercetarea efectuată în acest articol contribuie la îmbunătățirea eficienței procesului de inovare, cu implicații directe asupra performanțelor în afaceri a întreprinderilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert