Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici privind integrarea micilor producători agricoli români în cadrul filierelor agroalimentare

Autor:Dan Boboc, Gabriel Popescu, Mirela Stoian, Georgiana-Raluca Lădaru și Dan Cosmin Petrache

JEL:M11, O11,O13, Q13

DOI:

Cuvinte cheie:bune practici, producători agricoli, comerț cu amănuntul, filiere agroalimentare

Abstract:
În economia de piață modernă, filierele agroalimentare s-au impus și consolidat urmare a dinamicii fără precedent înregistrate de cererea și oferta de produse alimentare din ultimele decenii, dinamică determinată de fragmentarea pieței, pe de o parte, precum și de procesele specifice de emancipare a consumului și consumatorului, pe de altă parte. Obiectivul lucrării vizează aducerea în prim plan a bunelor practici pentru transpunerea în practică a suportului pentru micii producători agricoli români, în vederea facilitării accesului acestora la o piață dominată, de multe ori, de marile rețele de distribuție. Realitatea a demonstrat că sprijinul financiar nu este suficient, chiar și în condițiile în care aceștia utilizează sisteme tehnologice moderne și eficiente și că este nevoie de o integrare performantă a micilor producători în cadrul filierelor agroalimentare. Pentru a evidenția bunele practice ce pot fi folosite de micii producători agricoli români au fost utilizate informații rezultate din studierea literaturii de specialitate referitoare la problematica filierelor agroalimentare; analiza studiilor realizate de companiile de consultanță specializate în acest domeniu;analiza consecințelor legislației recente referitoare la comercializarea produselor alimentare, respectiv ale aplicării acesteia în țara noastră, îndeosebi din perspectiva micilor producători agricoli români și al accesului acestora la piață.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert